Polityka prywatności Platformy B2B GRAFIT Piotr Brożek i ciasteczka w naszych witrynach

Komunikat został wdrożony w odpowiedzi na nowe prawo telekomunikacyjne <Przejdź do strony> wraz ustawą o ochronie danych osobowych <Przejdź do strony>

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Platformy B2B oraz strony wizytówkowej Grafit Katowice (zwanymi dalej: „B2B”).

2. Właścicielem B2B i równocześnie administratorem danych osobowych jest GRAFIT Piotr Brożek prowadzący działalność przy ul. Chromika 5a, 40 – 238 Katowice, NIP: 6261723597, Regon: 240907300, zwany dalej GRAFIT Piotr Brożek.

3. Korzystając, czy to przeglądając, czy używając serwisu B2B akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z serwisu B2B obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

§1. Sposób zbierania danych

1. GRAFIT Piotr Brożek zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta;
b) składania zamówienia;
c) przeglądania platformy B2B (http://b2b.grafitkatowice.pl) oraz strony wizytówkowej (https://www.grafitkatowice.pl)
d) zapisania się na newsletter ze stron podanych w pod punkcie c).


3. W przypadku dokonywania rejestracji konta w B2B, Klient podaje poniższe dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
- kod pocztowy i miejscowość;
- ulica wraz z numerem lokalu.
c) imię i nazwisko;
d) nazwę Przedsiębiorcy lub osoby prawnej lub osoby nieposiadające osobowości prawnej lub imię i nazwisko osoby reprezentującej;
e) numer telefonu;
f) numer NIP.

4. Podczas rejestracji konta w B2B Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia w B2B, Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
- kod pocztowy i miejscowość;
- ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) nazwę Przedsiębiorcy lub osoby prawnej lub osoby nieposiadające osobowości prawnej lub imię i nazwisko osoby reprezentującej

6. Rozróżniane są dwa rodzaje danych adresowych:
- adres rozliczeniowy – to dane na jakie ma zostać wystawiony dokument zakupu czyli np. faktura;
- adres dostawy – to dane na jakie ma zostać wysłane zamówienie, domyślnie to adres rozliczeniowy jednak Klient może podać w składanym zamówieniu inny adres dostawy.
Edycji oraz dodania innych adresów dostawy można dokonać w ustawieniach konta. Składając zamówienie proszę pamiętać o wskazaniu aktualnego adresu dostarczenia zamówienia.

7. W przypadku podania podczas rejestracji konta/składania zamówienia w B2B danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, B2B zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji i odmowy realizacji takiego zamówienia.

8. W przypadku przeglądania platformy B2B oraz w zakresie dotyczącym pkt. 3, 4 i 5 zbierane są również dodatkowe informacje takie jak adres IP przypisany do komputera Odwiedzającego lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, informacje o linkach i odnośnikach klikniętych przez Odwiedzającego. Informacje te są zbierane wyłącznie w celach statystycznych oraz informacyjnych dla bezpieczeństwa platformy.

§2. Sposób wykorzystywania zebranych danych

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w B2B dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Nie sprzedajemy danych osobowych firmom/osobom trzecim.

2. W przypadku dokonania zakupu w B2B, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów przez Przewoźników:
a) firmie kurierskiej Geis z siedzibą w niemieckim Bad Neustadt;
b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;

3. W przypadku przeglądania strony wizytówkowej oraz B2B dane mogą być przekazywane następującym podmiotom w celu prowadzenia statystyki, analizy oraz profilowania reklam na stronie:
a) Google dla Google Analytics;
b) Facebook dla Facebook Pixel.


§3. Pliki cookies oraz adres IP

1. B2B używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki cookie (popularne "ciasteczka") są to pliki zapisywane na urządzeniu (np. smartfon, tablet, komputer), na którym zainstalowana jest i używana przeglądarka internetowa służąca do przeglądania strony internetowej B2B (jeżeli pozwala na to przeglądarka).

2. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas po którym wygasa oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbieraneza pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez B2B produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników odwiedzających stronę internetową. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.

3. Przeglądając witrynę B2B użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Dzieje się to przez zezwalanie na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.

4. Zapisywanych na komputerze Klienta informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

5. W przypadku nie wyrażenia przez użytkownika zgody na używanie plików cookie ("ciasteczek") Klient powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej bądź zaprzestać przeglądania stron internetowych B2B. W celu wyłączenia obsługi plików cookie ("ciasteczek") należy zmienić konfigurację używanej przeglądarki internetowej. Można to wykonać korzystając z instrukcji obsługi użytkowanej przeglądarki. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie korzystanie ze stron internetowych B2B będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. B2B może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych do których się odwołuje np. YouTube czy serwisów społecznościowych . B2B nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

7. Tożsamość użytkownika B2B nie jest ujawniana za pomocą plików cookie.

8. Pliki cookie na stronie B2B nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika.

§4. Dostęp do danych osobowych i stosowane zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez GRAFIT Piotr Brożek za pośrednictwem strony internetowej B2B są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem B2B mają jedynie uprawnieni pracownicy GRAFIT Piotr Brożek.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w §2 „Sposób wykorzystywania zebranych danych”.

4. GRAFIT Piotr Brożek zapewnia każdemu Klientowi prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - poprzez stronę www.b2b.grafitkatowice.pl (po zalogowaniu się na swoje konto) lub poprzez kontakt pod adresem b2b@grafitkatowice.pl każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych poprzez zgłoszenie takiego wniosku w panelu klienta (po zalogowaniu się na swoje konto) lub poprzez e – mail: b2b@grafitkatowice.pl. GRAFIT Piotr Brożek może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w B2B regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez GRAFIT Piotr Brożek roszczeń od danego Klienta.

6. Klient jest zobowiązany do zmiany hasła co 30 dni w celach bezpieczeństwa. Platforma B2B nie wymusza zmiany hasła. W przypadku utraty hasła można je odzyskać przez formularz Nie pamiętam hasła. Po wpisaniu adresu email przypisanego do konta zostaje na nie wysłany link formularza zmiany.

7. GRAFIT Piotr Brożek nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§5. Niezapowiedziane wiadomości

1. GRAFIT Piotr Brożek zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do B2B (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

2. Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie – nie częściej niż raz na tydzień.

3. W przypadku zakupów z terminem płatności GRAFIT Piotr Brożek zastrzega sobie prawo przysłania przypomnienia o zbliżającej się płatności lub jej przeterminowaniu - nie częściej niż raz dziennie.

§6. Zmiany Polityki Prywatności

1. Jako Administrator danych osobowych GRAFIT Piotr Brożek zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Każdego Klienta B2B obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: daneosobowe@grafitkatowice.pl

 

DODATKOWE INFORMACJE O PLIKACH Cookies („ciasteczkach”)

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies.

Szanowny użytkowniku:

Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.

Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.

Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.

Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.

Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.


Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.